Úvodní stránka

Obecní úřad

Obec Smolnice

Smolnice 104
PSČ 439 14

Starosta

Vladimír Marek
tel.: +420 774 745 079
email: ou.smolnice@iol.cz
          starosta@smolnice.cz

Místostarosta

Josef Roháč
tel.: +420 605 585 252
email: rohacjosef@seznam.cz

     
  Informace  

Aktuální informace

Zastupitelé

Zdeněk Fric
Ing. Marie Hefnerová MBA
Alena Juglová
Václav Pecinka
Jaroslav Pelcman
Josef Vecko
Ladislav Zof

Finanční výbor

předseda:
Ing. Marie Hefnerová MBA
členové:
Alena Juglová
Václav Pecinka

Kontrolní výbor

předseda:
Ladislav Zof
členové:
Josef Vecko
Zdeněk Fric

Účetní obce

Marie Švajcrová
tel.: +420 415 694 221
ou.smolnice@iol.cz
ucetni@smolnice.cz

IČ: 556424
ID datové schránky: tnqavr2
LAU (obec): CZ0424 566721

Bankovní spojení KB Louny 14728481/0100

Úřední hodiny

  Pondělí 7.00 - 16.00
  Úterý 8.00 - 12.00
  Středa 7.00 - 16.00
  Pátek 8.00 - 12.00

Čtvrtek - není úředním dnem

e-podatelna

Povinně zveřejňované informace


Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů ve myslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 o ochraně fyzických osob (GDPR) vykonává Jana Kalašová, IČO: 43764916, kalasovajana@email.cz.

Služby

Na OÚ ve Smolnici je možné vyřídit:

- povolení kácení dřevin rostoucí mimo les
- ověřování podpisů (30,- Kč / 1 podpis)
- ověřování kopií listin (30,- Kč / 1 strana)

Základní statistické údaje

ZUJ: 566721
Počet částí: 1
Katastrální výměra: 775 ha
Katastrální území 751111
Počet obyvatel k 1.1.2018: 421
Průměrný věk: 43.1

Odpady, sběrný dvůr

Odpady se vyváží pravidelně každých čtrnáct dní ve čtvrtek v odpoledních hodinách, v roce 2019 poprvé 10. 1.
V zimním období (do konce února 2020) je sběrný dvůr otevřen pouze ve středu od 8.00 do 14.00 a v sobotu
od 10.00 do 15.00, v letním období v pondělí a ve středu od 10.00 do 17.00, v pátek od 8.00 do 12.00
a v sobotu od 10.00 do 14.30.
Pytle s tříděným odpadem se odkládají pod ocelokolnou. Nebezpečný a objemný odpad mohou občané obce Smolnice odevzdat proti předložení občanského průkazu ve sběrném dvoře v Lounech.
Více na https://www.mariuspedersen.cz


Územní plán a rozvoj obce

Veřejné zakázky

Profil zadavatele - Obec Smolnice

Vyhlášky a nařízení

Krizové situace

Tísňová volání pro celé území České republiky

158 - Policie ČR
155 - Záchranná služba
150 - Hasičský záchranný sbor ČR
  56 - Městská policie - stálá služba MP v Lounech 415654368, 602192021
112 - Jednotné evropské číslo tísňového volání

Další důležitá telefonní čísla - hlášení poruch:

ČEZ distribuce - bezplatná poruchová linka 800 850 860 
SČVK - Severočeské vodovody a kanalizace - 840 111 11, 726 828 282