Úvodní stránka

e-podatelna

Elektronická adresa: podatelna@smolnice.cz

Elektronická podatelna je určena pro příjem datových zpráv.

Adresa pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích:

Obec Smolnice, Smolnice 104, 439 14 Smolnice.

Úřední hodiny podatelny jsou shodné s úředními hodinami úřadu.

Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy
o potvrzení je datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena.

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: html, pdf, doc, docx, xls, xlsx, jpg, jpeg, rtf, případně dalších běžně používaných formátech datových zpráv.
V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, zda je daný formát akceptovatelný.
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele,
je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého softwaru.

Ddotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu podatelnat@smolnice.cz, případně na poštovní adresu obecního úřadu.

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem. Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád - musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.