Úvodní stránka

Krizové situace

Krizovou situací je dle § 2 písm. b)zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení o změně některých zákonů (krizový zákon), a dle § 2 písm. b) zákona 39/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, „škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací, narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu“. (zdroj Wikipedie).

Krizová situace

Podrobnější informace získáte na stránkách HZS Ústeckého kraje.

Tísňová volání pro celé území České republiky

158 - Policie ČR
155 - Záchranná služba
150 - Hasičský záchranný sbor ČR
  56 - Městská policie - stálá služba MP v Lounech 415654368, 602192021
112 - Jednotné evropské číslo tísňového volání

Další důležitá telefonní čísla - hlášení poruch:

ČEZ distribuce - bezplatná poruchová linka 800 850 860  Více
SČVK - Severočeské vodovody a kanalizace - 840 111 11, 726 828 282